Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.hfn.nl. HFN B.V. is gevestigd in Amsterdam, Beurs van Berlage, Damrak 233-I, 1012 ZJ. HFN heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. HFN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door HFN verstrekte informatie.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

Geen advies
Onze website is bedoeld om jou te informeren. HFN verstrekt door middel van deze website informatie over het platform en de diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt de informatie niet beschouwen als een persoonlijk advies. Als je een beslissing neemt op basis van deze informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Fouten op de website
We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op de website is van HFN en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor de teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken en de vormgeving en huisstijl. Je mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden, bijvoorbeeld voor een werkstuk of een privéweblog. Vermeld dan wel de bron van www.hfn.nl. Je mag de teksten van de website niet veranderen. Mocht je de informatie van de website gebruiken voor commerciële doeleinden ben je verplicht eerst toestemming aan HFN te vragen. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door HFN zijn geplaatst, mag je voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Bereikbaarheid website
We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade.

Nederland
De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij kunnen alle inhoud van onze website en de regels van deze disclaimer zonder aankondiging wijzigen.

Privacy en cookies
Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door HFN, verwijzen wij naar de Privacy Statement.