HFN Academy

De HFN Academy biedt haar relaties diverse cursussen ten behoeve van de PE portfolio 2024 aan. De onderwerpen sluiten aan bij de actualiteit en uiteraard bij de competenties conform eisen van de NBA (vaktechnische kennis, vaardigheden en houding). Daarnaast kunnen er diverse debatten over actuele onderwerpen bijgewoond worden. De HFN Academy doet dit in samenwerking met StudioAms.