HFN Academy

De HFN Academy biedt haar relaties diverse cursussen ten behoeve van de PE portfolio 2023 aan. De onderwerpen sluiten aan bij de actualiteit en uiteraard bij de competenties conform eisen van de NBA (vaktechnische kennis, vaardigheden en houding). Daarnaast kunnen er diverse debatten over actuele onderwerpen bijgewoond worden. De HFN Academy doet dit in samenwerking met StudioAms.

Klik hier voor de beschikbare bijeenkomsten.

Vanaf 2021 geldt voor alle RA’s een nieuwe PE structuur. Vanaf dat moment wordt het bijhouden van ieders vakbekwaamheid vastgelegd in een individueel PE-portfolio.

Het PE-portfolio is opgebouwd uit een tweetal onderdelen:

 1. Plan van aanpak (uiterlijk voor 1 april opleveren):
  • Beschrijving van jouw functie(s): Geef jouw functietitel(s) aan en beschrijf per rol welke werkzaamheden je hebt: wat zijn jouw taken en waar ben je verantwoordelijk voor? Geef per werkzaamheid aan welke resultaten er van jou worden verwacht. Benoem eventueel ook de normen vanuit wet- en regelgeving waaraan de resultaten moeten voldoen.
  • Beschrijving van jouw leerdoelen: Bij het formuleren van je leerdoelen richt je je op drie verschillende soorten competenties: vaktechnische kennis, vaardigheden en houding. Een leerdoel is het beoogde resultaat van jouw leeractiviteiten.
  • Beschrijving van de te ondernemen PE activiteiten om je leerdoelen te behalen. Bijvoorbeeld: deelname aan en ontwikkelen van een cursus, e-learning, intervisie, webinars, coaching-trajecten, meelopen met ervaren collega, zelfstudie etc.
 1. Evaluatie (opleveren in het 4de kwartaal):
  • Beschrijving van de daadwerkelijk ondernomen leeractiviteiten
  • In Q4 evalueer je jouw plan: welke kennis, vaardigheden of houding heb jij verworven of aangescherpt dit jaar en wat merk je hiervan of pas je toe in jouw beroepspraktijk?