Expertise

Risk

Als organisatie is het voor u belangrijk om eventuele risico’s die u tegenkomt te identificeren, te managen en te beheersen. Op deze manier kunt u uw reputatie, vertrouwen en continuïteit behouden. HFN heeft ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van diverse projecten. We onderscheiden drie deelgebieden op Risk: Financial risk, Operational risk en Regulatory risk.

  • Financial risk
    Het beheersen van financiële risico’s is een doorlopend proces. Nieuwe wet- en regelgeving en aanhoudende aandacht voor een adequate financiële risicobeheersing maakt het steeds complexer. Het is belangrijk om de aandacht voor adequaat financieel risicobeheer vast te houden en de risk-functie goed in te bedden in de organisatie. De Finance Professionals van HFN kunnen ingezet worden op projecten rondom de beheersing van financiële risico’s.
  • Operational risk
    Diverse leden van HFN zijn ervaren als het gaat om het in kaart brengen en beheersen van risico’s op het gebied van bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord. Denk aan fraude, het niet tijdig voldoen aan wet- en regelgeving, een falend IT-systeem of externe factoren zoals technologische ontwikkelingen.
  • Regulatory risk
    Wet- en regelgeving veranderen continue en de aanvoer van nieuwe wetten is een gegeven. Members uit het netwerk van HFN ondersteunen opdrachtgevers bij het reageren op deze ontwikkelingen. De opdrachten zijn divers, denk aan het inrichten van processen, het implementeren van systemen maar ook aan het vormgeven en beoordelen van controleinstrumenten. Dit alles om de integriteit te bevorderen en om aan (nieuwe) wet- en regelgeving te voldoen.

Finance

Sterk financieel management is voor elke organisatie essentieel. Het is cruciaal om financieel-strategisch wendbaar te zijn. Dat vereist grip op financiële processen en een duidelijke visie op sturing. Binnen iedere organisatie is specialistische financiële kennis noodzakelijk om aan de toenemende eisen te voldoen en efficiënt te blijven werken. De professionals van HFN hebben de kennis in huis die nodig is om complexe financiële vraagstukken op te lossen.

Regulatory reporting

Wijzigende regelgeving is een constante factor in de financiële sector. De toepassing van regelgeving van zowel Europese als Nederlandse toezichthouders vereist specialistische kennis. HFN werkt met de grote accountskantoren samen om deze projecten succesvol af te ronden. Dit kan door het aanleveren van professionals maar ook door het hele proces in te richting van opleiding, selectie, onboarding, continuering en afronding.

De professionals van HFN hebben vaak een BIG4 achtergrond en kennen de cultuur en werkwijze van opdrachtgevers. Ze zijn snel inzetbaar en op elkaar ingespeeld.

 

Compliance

HFN heeft diverse projecten gedaan op het gebied van KYC/ CDD/ AML en Benchmark Regulation. We zijn o.a. main supplier geweest bij het rentederivaten project en hebben 50+ specialisten geplaatst op de diverse projecten.

 

 

ESG

ESG; Environmental, Social & Governance. ESG houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Er is een brede consensus dat ESG doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creëren voor portefeuillebedrijven, zowel vanuit risicobeperking als waard creatie. De professionals uit het netwerk van HFN kunnen u ondersteunen op dit het gebied van ESG/CSRD.  Daarnaast verzorgen wij ook cursussen zodat met name Financials (RA) zich op dit gebied kunnen specialiseren.